Oblasti

Bankovnictví (Synergie Retail & Hypotéky & Commercial
& Call C.), Pojišťovnictví, Splátkový prodej, Leasing,
Finanční poradenství, IT služby, Farmaceutika, FMCG, Zpracování odpadů, Výroba, služby a další

PRO FIRMY:
• Vyšší VÝKONNOST zaměstnanců
• Další růst firmy, ZISKY = BUDOUCNOST
• Nižší FLUKTUACE = Nižší NÁKLADY 
• Profesionální IMAGE firmy
• Spokojený, VRACEJÍCÍ se klient 
• Vyšší vnitřní MOTIVACE zaměstnanců 
• Zavedení, zvýšení EFEKTIVITY rozvoje 
• Převod teorie do PRAXE 
• Návratnost INVESTICE = další cyklus 
• Zlepšení ATMOSFÉRY, VZTAHŮ ve firmě 
• Bourání bariér, ZMĚNY postojů 
• Zlepšení DŮVĚRY ve společnost 
• Připravuje na BUDOUCNOST
• Nové, variantní ŘEŠENÍ 
• Získat KONKURENČNÍ NÁSKOK 
• Jiný externí POHLED zvenčí „Kdo NEZASEJE, NESKLÍZÍ“, aj.

PRO ZAMĚSTNANCE:
• K platu další BENEFIT navíc 
• POCIT, že zaměstnavatel na nás myslí
• Nová nebo další MOTIVACE
• Zaměstnavatel do nás INVESTUJE
• Rozvoj POTENCIÁLU
• Lepší hospodaření s ČASEM, ZDROJI 
• Rozvoj KREATIVITY, seberozvoj
• Rozvoj NASLOUCHÁNÍ, kladení otázek
• Lepší VZTAHY s klienty
• BUDOUCNOST, zvýšení LOAJALITY
• Získání POMŮCEK, nástrojů a návodů
• SEBEOVLÁDÁNÍ, sebepoznání
• Zlepšení pracovních VZTAHŮ 
• Řeší i OSOBNÍ problémy
• Vytrhne z REALITY – relax
• Firma roste a majitel myslí i na BUDOUCNOST, aj.